موسسه فرهنگی هنری آراد

اگر روز کنسرت مصادف با تاریخ تولد شما یا یک روز بعد و قبل تولد شماست در قسمت دانلود بلیط تولد کلیک کرده و با پرینت کد و کارت ملی خود به مسئولان آرادكنسرت در پشت صحنه مراجعه کنید.
اگر پنجمين بار یا بیش از پنج دفعه در کنسرت های آراد شرکت کردید در دانلود بلیط باشگاه مشتریان کلیک کرده و با پرینت کد به مسئولان آراد در پشت صحنه مراجعه کنید.

logo