موسسه فرهنگی هنری آراد

این موسسه فعالیت خود را از سال 1394 شروع کرد. هدف ما فعالیت در کلیه زمینه های موسیقایی از جمله: اجرا و برگزاری کنسرت و همایش، اخذ مجوز شعر و آلبوم، تهیه و تولید آثار صوتی، و فروش بلیط کلیه کنسرتها و تئاترها.

تلفن: (021) 284244
logo